Bidens krisepakke hadde ingen effekt på Asias børser

foto