8,9 prosents tilbakegang for Italias økonomi i 2020

foto