Folk i Nordre Follo blir bedt om å holde seg i kommunen

foto