Diskrimineringsombudet: – Viktig med en avgjørelse

foto