Påstand om 21 års forvaring og 17 års fengsel for musikerdrap