Klagegrense på 5000 kroner slaktes av Forbrukerrådet