De har ikke fylt 30, men tjener mer enn de fleste

foto