Skredet skal ikke ha gått ned på fylkesveien i sørenden av Pollfjelltunnelen og arbeidet med skredoverbygget pågår fortsatt, ifølge vitner på stedet. Den lysregulerte trafikken skal også gå som normalt.

– Det var nok vinterens største ras, sier Jørn Amandus Kristiansen som så skredet fra sin arbeidsplass på Furuflaten.

Den automatiske skreddeteksjonen som er installert i området estimerer at skredet startet på 644 moh og sluttet på 195 moh. Maksimal hastighet ble målt til ca. 116 km/h, og skredet varte i 139 sekunder.

Skredfaren i område ble nylig oppjustert til faregrad 3 – betydelig, og varslingstjenesten Varsom.no meldte at de forventet naturlig utløste skred i både fjellet og i lavlandet.

– Nå gjøres det en tverrfaglig vurdering av geologer og entreprenøren om arbeidet og veien skal stenges. De vurderer fotrløpende basert på skredet som gikk tidligere i dag, sa Kristin Storrø i Vegtrafikksentralen etter hendelsen.

Sporet av snøskredet er godt synlig fra Furuflaten og indikerer at skredet var av en viss størrelse. Foto: Privat

Klokken 1330 falt avgjørelsen på at veien holdes åpen:

– Foreløpig holder vi veien åpen. Om situasjonen endrer seg så gir vi beskjed om det, sier Renate Aanes i Vegtrafikksentralen og oppfordrer trafikanter til å følge med på Vegvesenets nettsider.