Her ligger Hvalrossen som har tatt over flytebrygga i havna på Skjervøy

Hvalrossen har nå flyttet seg over havna til Lerøy sitt ventemerdeanlegg.

Der beiter den på fortøyningen, men det skal foreløpig ikke være et problem.

Alle foto: Jan Petter Jørgensen

Publisert: Oppdatert: