Over 400 årsverk innen fisketurismen i fylket - Lyngen størst i Nord-Troms

foto