Matavfall fra halve Nord-Norge kan havne i splitter nytt biogassanlegg i Skibotn

foto