New Zealand vil åpne grensen for utenlandsk arbeidskraft