Den nye brua får to meter bredere kjørefelt. Snart legges prosjektet ut på anbud