Konfliktrådet: Saker med vold i nære relasjoner har økt de siste to årene

foto