Én salve bringer dem 5,8 meter lengre inn. Slik jobber de med tunnelene på Kvænangsfjellet

foto