Da det begynte å brenne i maskinrommet, kastet fiskerne seg rundt for å berge båten

foto