Nakstad om den nye varianten «deltakron»: Har spredt seg og blitt påvist flere steder

foto