EU utsetter innføringen av ukrainsk frihandelsavtale

foto