Transportklagenemnda: – Flypassasjeravgiften kan kreves etterbetalt

foto