Stoltenberg har skrevet siste ord i sin biografi

foto