– Rent umiddelbart vil jeg karakterisere dette som en dom helt som forventet, sier daglig leder for Skjervøy Park- og Anleggsservice AS (SPA), Roy Waage.

– Etter lang tids praktisk skolering i lovverket, mente vi at det rett og slett ikke kunne bli noen annen dom enn den som Tingretten har kommet til.

Samme konklusjon som KOFA

Waage sier kommunestyrets vedtak av 18. januar i år hele tiden har stått for ham, og hans selskap, som ulovlig.

– Vi kunne ikke se noe annet, ut fra det denne saka har lært oss, og ut fra det våre juridiske medhjelpere har tolket av lovverket. Og nå slår altså Nord-Troms Tingrett fast det samme, og at vedtaket den 18. januar var ulovlig og derfor må settes til side.

Waage peker også på at dommen er i tråd med den beslutningen som KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser – kom med.

KOFA konkluderte i februar med at Skjervøy kommune brøt regelverket for offentlige anskaffelser da de omgjorde avgjørelsen om tildele brøytekontrakten på Skjervøy tettsted til Skjervøy park og anleggsservice (SPA), og heller gi den til Hofsøy Mekaniske.

Forventer at dommen tas til etterretning

Skjervøy kommune er SPAs motpart i saken, og har frist på seg til 15. september på å eventuelt anke saka. Waage forventer at kommunen tar dommen til etterretning.

– Noe annet vil bare medføre et enda større forbruk på jurister og rettsaker.

Hofsøy Mekaniske brøytet de kommunale veiene på Skjervøy i tre måneder, fra 1. februar og fram til i 1. mai.

– Dersom kommunen nå erkjenner oss en fem års brøytekontrakt, så er vi ferdig med denne saka, sier Waage, på spørsmål om hva han vil gjøre med de tre månedene SPA ikke fikk brøyting.

Noe annet vil ikke Waage si om dette temaet.

- Et profesjonelt forhold

Brøytesaka har vært en vond sak for Skjervøy kommune, og på sosiale medier har mange harde ord falt, både om kommunen og de to entreprenørene. Waage understreker imidlertid at SPA hele veien har forholdt seg profesjonelt til kommunen og Hofsøy.

MÅ IKKE SKJE IGJEN: Roy Waage, Stein Tommy Høyer og Lennart Waage mener Skjervøy kommune må lære av bråket rundt brøyteanbudene, og ikke være så sent ute ved neste korsvei. Foto: Torbjørn O. Karlsen

– Vi har ikke slengt ukvemsord til hverandre. Det er det andre, utenforstående, som har gjort. Jeg føler at vi tre har hatt et komplisert, men samtidig profesjonelt forhold.

Hans rolle som mangeårig ordfører i Skjervøy har blitt trukket fram, både på sosiale medier og i rettssaka.

– Jeg er daglig leder for Skjervøy Park- og Anleggsservice AS, og jeg taler deres sak. Min tid som ordfører har ingenting med denne saka å gjøre, og derfor vil jeg heller ikke uttale meg om det politiske spillet heller. Vi har hevdet vår rett, og Tingretten har knusende konkludert med at det vi hevdet, det var riktig. Dommen er helt klar, og det forholder vi oss til.

Avventer å kommentere

Framtid i Nord var mandag kveld i kontakt med rådmann i Skjervøy, Cissel Samuelsen.

Samuelsen har vært på reise og kjenner kun utfallet av dommen, ikke innholdet i den.

– Jeg vil lese dommen og begrunnelsen før jeg uttaler meg, sier Samuelsen.