Handelsstanden i Oslo krever nedstenging i nabokommunene

foto