For første gang siden november er det færre enn 100 koronapasienter innlagt på sykehus