Unntak for Norge når EU innfører eksportkontroll for vaksiner

foto