Flere byer åpner skjenkekranene, men ikke Oslo

foto