Høyesterett avviser anken til oppsagt NRK-ansatt

foto