Kraftigste orkan siden 2005 truer øyer i Karibia

foto