Holtermann Eriksen: – Trodde ikke at det kunne bli en sak