Johnsen får lederstilling i Tromsø – utelukker ikke å gi seg som ordfører før tiden