Disse boligene ble kjøpt og solgt i november

foto