Lærer om akvakultur på tvers av landegrensene

foto