Huitfeldt: Russland har ikke rett til å angripe Norge på grunn av våpenstøtten

foto