Skjervøy Sp støtter Høyres tomteforslag - og tar det et steg videre