Heftet viser hvor trimkassene er plassert og kortfattet beskrivelse av løypetraseen.

Ikke alle turene er hvert år med i konkurransen, men disse vil rullere år for år. Turene som inngår i årets konkurranse, offentliggjøres på Lyngen kommunes hjemmeside.

Sesongen startet 1. juli og avsluttes 31. oktober.

- Hver enkelt deltaker må enten laste ned registreringsskjemaet på kommunens nettside eller hente skjema på rådhuset. Etter hver tur skriver deltakeren selv inn dato og turmål med kode, opplyser Line van Gemert i Lyngen kommune.

«Spreke Lyngen-unger» er et nytt konsept. I egne barnekasser ligger det små bytteleker, som barn kan bytte ut mot en leke de selv har tatt med.

For å delta i konkurransen må utfylt skjema levers til kommunen innen 1. november.

Deretter trekkes det premier i klassene blant voksne, barn under 16 år og i klassen 62 år pluss og funksjonshemmede. Hver enkelte trimmer velger selv hvilke trimklasse han eller hun tilhører.

Lyngen kommune minner om båndtvangen og at portene lukkes i utmarka.