Student tilknyttet Universitetet i Bergen savnet i Frankrike