Katastrofetall for norske hoteller i desember.

foto