Det europeiske legemiddeltilsynet anbefaler godkjennelse av koronavaksinen fra Moderna