IMF nedjusterer prognosene for verdensøkonomien

foto