Færre koronapasienter på intensivavdeling i New York