Seks personer gjennom isen i Bærum – ingen skadd

foto