Polens visestatsminister blir sjef for EUs indre marked