Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme