Midlene skal gå til et prosjekt for å etablere en innfallsport til natur og kultur i Kvænangen. Det skal lages et sted hvor det er naturlig å ta en pause, og hvor en kan finne god informasjon om kulturen og naturen, samt opplevelser i området.

Prosjektet er et samarbeid mellom de lokale aktørene i Verneområdestyret for Kvænangsbotn- og Navitdalen landskapsverneområder, Nord-Troms museum, Halti kvenkultursenter og Kvænangen næringsbygg.

– Prosjektet vil blant annet kunne bidra til grunnlaget for å drive natur-, opplevelses-  og kunnskapsbasert turisme, og jeg tror vi med tiden vil se at initiativet fra samarbeidspartnerne har bidratt til verdifull næringsutvikling i kommunen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

Troms fylkeskommunes tilskudd på dekkes over de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene og satsingen på inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Tilskuddet utgjør 50,1 prosent av totalrammen for prosjektet, som er på totalt 852.500 kroner.

Besøksstedet skal være et anlegg ved Kvænangshagen Verrde. Anlegget som skal bygges, skal lose besøkende til natur- og kulturopplevelser i kommunen. Lignende anlegger andre steder har gitt god effekt.

– Prosjektet vil kunne sørge for at de som er i Kvænangen vil få en god anledning til å lære mer om stedet, og bli kjent med de fantastiske mulighetene som finnes her! Det er en fornøyelse å kunne bidra til dette, sier fylkesråd Simonsen.