Kongen håper ikke historien er forandret i «Kongens nei»

foto