Misnøyen skyldes det som betraktes som elendige skolebusser.

Fylkesrådene Kent Gudmundsen og Terje Olsen kjørte i slutten av januar buss sammen med ungdomsrådet, ordfører og oppvekstsjef i Lyngen.

Nå venter ungdomsrådet utålmodig på skriftlig tilbakemelding fra Olsen på et brev oppvekstsjefen sendte 15. februar. Dersom svaret er negativt, legges det opp til demonstasjon. Planen er at elevene skal bruke en skoledag på å gå fra Furuflaten til skolen på Nordkjosbotn.

Øvrige saker

Natt-turnering: Ungdomsrådet startet torsdagens møte med å følge opp planleggingen av natt-turneringa i fotball fredag 12. april i Lyngenhallen. Ungdommer fra hele Nord-Troms kommer. Pengepremier settes opp for beste kostyme og finalevinner.

Rekruttering: Ungdomsrådet og oppvekstsjefen vil på vårparten satser på å rekruttere nye medlemmer til rådet. Dette med tanke på valget til høsten.

Åpen bakke: Ungdomsrådet er godt fornøyd med gjennomføringen av gratis dag i alpinbakken sist søndag, I overkant av 50 ungdommer benyttet seg av tilbudet.