Nusrafronten gir ordre om tilbaketrekking i Syria

foto