Stefan Löfven får i oppdrag å danne regjering

foto