– Samfunnet blir fattigere om ikke vi eldre kommer til ordet

foto