Irans president hyller avgangen til «tyrannen Trump»

foto