Kraftig økning i antall selvmord blant kvinner i Japan

foto